Minggu, 18 Juni 2017

ILMU KEAGUNGAN

Hal : 13 .
Foto : orang sholat di atas batu.

18 - Juni - 2017.

Uraian tentang penciptaan manusia : sebuah kunci mengenal sifat-sifat Ilahiyah.

Padepokan Al-Nawadir - Pekalongan.
Ilmu keagungan adalah mengetahui segala keajaiban penciptaan Tuhan serta keagungan dan kekuasaan-Nya, yang dapat diperoleh dengan pengenalan terhadap hati. Mengenal hati merupakan ilmu Keagungan karena berarti mengetahui segala penciptaan Ilahiyah.

Sebab jiwa itu ibarat kuda dan akal adalah penunggangnya , sedangkan gabungan dari keduanya dikenal dengan sebutan penunggang kuda. Orang yang tidak mengenal dirinya sendiri lalu mengaku telah mengenal orang lain, ibarat orang miskin yang tidak memiliki makanan sedikitpun untuk dirinya sendiri lalu dia mengaku telah memberi makanan kepada fakir miskin yang berada di daerahnya. Fenomena ini sungguh tidak masuk akal.

Menggapai Kemuliaan.
---------------------

Jika kamu mengetahui ketinggian, kemuliaan, kesempurnaan, dan keagungan yang tersembunyi dibalik semua ini---setelah mengetahui bahwa substansi hati adalah substansi yang mulia-- maka kamu berarti telah dianugerahi petunjuk, dan boleh jadi setelah itu ia akan menjadi tersembunyi darimu. Jika kamu tidak berusaha mencarinya atau bahkan melupakan dan menyia-nyiakannya, maka kamu akan menjadi orang yang merugi di akhirat kelak. Oleh karenanya, bersungguh-sungguh lah dalam mencarinya dan tinggalkanlah segala kesibukan dunia.

Kemuliaan yang tidak tampak di dunia, di akhirat kelak akan berwujud kebahagiaan tanpa disertai kesusahan, keabadian tanpa kehancuran, kekuatan tanpa kelemahan, kepandaian tanpa kebodohan, dan akan memperoleh Keindahan dan keagungan.
Namun, pada saat ini tidak ada sesuatu yang lebih rendah daripada nya karena ia miskin penuh kekurangan, akan tetapi kemuliaan tersebut akan diperolehnya kelak pada hari akhir ketika Kimiya Kebahagiaan diletakkan pada substansi hati hingga ia bersih dari segala sifat kebinatangan, dan akhirnya ia mencapai derajat malaikat.

Jika ia lebih cenderung kepada kenikmatan dunia, maka pada hari kiamat kelak sifat kebinatangan tersebut akan tampak dengan wujud debu dan siksapun akan ditimpakan kepadanya. Na'udzubillah min dzalika ( kami memohon perlindungan kepada Allah dari semua itu ), kami memohon pertolongan dari-Nya. Dia adalah sebaik-baik Penguasa dan Penolong.
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga Dia melimpahkan rahmat-Nya kepada junjungan kita nabi Muhammad saw, kepada keluarga dan para sahabatnya. Amien.

@Amat Ramdhon .( Kimiya as-Sa'adah - Al- Ghazali​.)............ Khatam.

0 komentar :

Posting Komentar

Back To Top